"PostgreSQL データ定義(データベース定義、テーブル定義)のみのバックアップ、データのみのバックアップ"